Avaleht Üldinfo
Rajaleidja / HUPS / Hiiumaa
Üldinfo PDF Print E-mail

Hiiumaa Noorsootöö Keskus - alates 01. jaanuarist 2015. 

 

 

Hiiumaa Teavitamis- ja Nõustamiskeskus HUPS -

maakondlik kompetentsi ja tugikeskus aastast 2007

 

Kes me oleme?

Hiiumaa Teavitamis- ja Nõustamiskeskus HUPS on Hiiu valla hallatav astus, mis koordineerib kogu Hiiumaa noorsootööd

ning pakub hariduse esmatasandi tugiteenuseid lasteaedadele ja koolidele. Rahvasuus tuntud HUPS tuleneb keskuse

deviisist "Hiidlane! Uuri, pinguta ja sõua!". Lause viitab sellele, et organisatsioon pakub teenuseid eelkõige saare elanikele,

parandab enesega toimetulekut ja väärtustab elukestvat õpet.

 

Miks me olemas oleme?

Maakondliku kompetentsi- ja tugikeskusena on HUPSi eesmärk info- ja nõustamisteenuste ning võrgustikutöö kaudu toetada

Hiiumaa laste ja noorte ea- ning võimetekohast arendus- ja õppetegevust, noorte teadlike valikute tegemist, riskikäitumise

ennetamist ja tugevdada vanemaharidust.

 

Kust me tuleme?

Keskus avas uksed 9. mail 2007. aastal tollase Kärdla Linnavalitsuse allasutusena, mis on teenindab kogu maakonda.

Alustasime karjääriteenuste vahendamisest ning aastate jooksul on lisandunud erinevaid info- ja nõustamisteenuseid (nt

noorteinfo, õppenõustamine, noorte suhete- ning tervisealane nõustamine, psühholoogiline nõustamine jms).

 

Mida me teeme?

HUPSi saab tulla nõustamisele, võtta osa loengutest, grupivestlustest ja koolitustest, tutvuda infomaterjalidega ning laenutada

noortele ja lastevanematele suunatud kirjandust. Haridusvaldkonna spetsialistid leiavad meilt mitmesuguseid metoodilisi

materjale.

Alates 2014 aasta septembrist on HUPSil kaks peamist tegevussuunda:

1) Hiiumaa noorsootöö koordineerimine, arendamine ja maakondlike teenuste pakkumine.

2) Hiiumaa hariduse esmatasandi tugiteenuste korraldamine, arendamine ja teenuste pakkumine.

 

Kus me tegutseme?

Nõustamiskeskuse põhitegutsemiskoht on Hiiu vallas Kärdla linnas Uus tn 4/5 HUPSi maja II korrusel. Soovi korral

ja eelneval kokkuleppel pakume teenuseid ka väljaspool keskuse ruume (nt Hiiumaa lasteaedades, koolides, Kärdla

Sotsiaalkeskuse Lastekeskuses ja avatud noortekeskustes).

HUPSi maja I korrusel on SA Hiiumaa Haigla Hiiumaa Noorte Nõustamiskabinet ja SA INNOVE Hiiumaa Rajaleidja Keskus.

 

Kui palju teenused maksavad?

Teenused on enamasti tasuta. Lisaks Hiiu vallavalitsusele rahastavad HUPSi tegevusi teised omavalitsused, Hiiumaa

Omavalitsuste Liit . Riiklik toetus on noorteinfo vahendamiseks, koostöö SA Hiiumaa Haigla ja Eesti Seksuaaltervise

Liiduga toimub noorte suhete- ja tervisealane nõustamine ning loengute läbiviimine. Infoürituste ja koolituste korraldamiseks

kasutatakse erinevate projektide tuge.

 

Töötame selle nimel, et igast lapsest kujuneks õnnelik ja hästi toimetulev täiskasvanu.

 
 

Uudised

Hiiumaa Noortespetside Infokiri 02.06
Rahvusvahelised pakkumised: Üks viimase minuti koolituskutse erinevate EL rahastusprogrammide koolitusele Sitsiilias... Loe edasi...

Kärdla noortemaja noorsootöö spetsialist Kertu
Alates 4.maist töötab Gerli kõrval noorsootöö spetsialist Kertu Püssim. Kertu... Loe edasi...

Hiiumaa Noorte Nõustamiskabineti vastuvõtud suvekuudel
Esmaspäeviti kell 14.30 – 17.00 (Uus 4/5, esimesel korrusel) Vastuvõtuks palume... Loe edasi...

Hiiumaa Noortespetside infokiri 26.05
Rahvusvahelised pakkumised: „Project Factory“ koolitus: Valdkonnaüleste koostööprojektide arendamine riskioludes elavatele noortele,... Loe edasi...

Hiiumaa Noortespetside Infokiri 18.05
Rahvusvahelised pakkumised: Rahvusvaheline Olümpiakomitee on välja kuulutanud noorte taliolümpia... Loe edasi...

EENeti logo