Avaleht Noorsootöö valdkond
Keskuse roll Hiiumaa noorsootöös PDF Print E-mail

Hiiumaa noorsootöö koordineerimine, arendamine ja maakondlike teenuste pakkumine:

- noorsootöö strateegiliste suundade väljatöötamine;
- noorsootöötajate koostöövõrgustiku eestvedamine;
- loengute, koolituste, kovisioonide ja supervisioonide korraldamine noorsootöötajatele;
- noorteinfo koondamine ja vahendamine, sh noorte infomessi korraldamine;

- noorte suhete- ja tervisealane nõustamine, noorte töötoad, loengud ning koostöö SA Hiiumaa Haigla Noorte Nõustamiskabinetiga; 
- erinoorsootöö tegevuste koordineerimine ja info tugiisikutele;
- rahvusvaheliste noorteprojektide koostamine ja juhtimine;
- vabatahtliku teenistuse korraldamine ja info vahendamine;
- õpilasmaleva korraldamine ja info vahendamine;
- noorte osalust toetavate tegevuste läbiviimine ja koostöö Hiiumaa noortekoguga MTÜ Hiiumaa Ankur;
- noorsoo-uuringute koondamine ja läbiviimine;
- tagasiside kogumine sihtrühmalt, koostöövõrgustikult, kogukonna liikmetelt ja tulemuste analüüs.

 

 

EENeti logo